Algemene Voorwaarden

Welkom bij de algemene voorwaarden van Stillness in Nature. Door het boeken van een activiteit (zoals een workshop of training) bij Stillness in Nature, ga je akkoord met deze voorwaarden. Indien je er niet mee akkoord gaat dat je volledig aan deze voorwaarden bent gebonden, kun je niet aan de activiteit deelnemen.

Annulering
Een eenmaal geboekte en betaalde Shinrin-Yoku workshop of 5 Elements of Nature walk training (losse training of serie van 5 trainingen) kan niet worden geannuleerd. Wel kan jouw plaats worden doorgegeven aan een bekende; stel Stillness in Nature daar uiterlijk 1 dag van tevoren van op de hoogte via stillness.nature@gmail.com (of 06-83540240). Wanneer de deelnemer niet op de afgesproken datum, tijd en plek op komt dagen zonder een annulering te hebben doorgegeven, verliest de deelnemer het recht om op een ander tijdstip deel te nemen. Een nieuwe reservering zal dan moeten worden gemaakt. 

Tijden 
Er is een 10-minuten tolerantiebeleid, zodat alle deelnemers kunnen aankomen op de plek, zoals die staat vermeld onder ‘ontmoetingsplek’. 

Calamiteiten

Bij gevaarlijke weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld extreme hitte of kou, sneeuw of ijzel, onweersverwachting, code oranje of rood KNMI), en/of vanaf windkracht 5 al dan niet met windstoten wordt de Shinrin-Yoku workshop of 5 Elements of Nature Walk training geannuleerd, uitgesteld of ingekort.
Bij ziekte van de gids / trainer, te weinig aanmeldingen, of andere calamiteiten, wordt de activiteit verplaatst naar een andere datum. Je krijgt daar uiterlijk 1 dag van te voren via de mail bericht over. Als de nieuwe datum voor de deelnemer niet goed uitkomt, kan deze ervoor kiezen het inschrijfgeld van de Shinrin-Yoku workshop of 5 Elements of Nature Walk training terug te ontvangen. Eventuele gemaakte reis- en overige kosten worden niet vergoed! 

Verantwoordelijkheid
Deelnemers aan de Shinrin-Yoku workshop of de 5 Elements of Nature Walk training erkennen dat outdoor activiteiten, in natuurlijke omgevingen, risico’s met zich mee kunnen brengen, zij het persoonlijk dan wel materieel voor zichzelf of derde partijen.
Deelnemers zijn zich bewust dat in sommige gevallen de activiteiten plaatsvinden op locaties waar in het geval van een ongeval de noodhulpdiensten er langer over kunnen doen om te arriveren. Deelnemers erkennen dat Stillness in Nature en diens gidsen/trainers waar mogelijk altijd veiligheidsrisico’s uit de weg zullen gaan, maar geen invloed hebben op onvoorspelbare risico factoren.
Deelnemers aan een Shinrin-Yoku workshop of 5 Elements of Nature Walk training verklaren zich bij deelname akkoord dat Stillness in Nature als organisator van de activiteit niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele geleden schade. Stillness in Nature is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Stillness in Nature georganiseerde activiteiten. 
Bij registratie en deelname aan een Shinrin-Yoku workshop of 5 Elements of Nature Walk training gaat de deelnemer akkoord dat hij /zij zich bewust is van de risico’s van de activiteit en vrijwillig deelneemt aan de activiteit; hij/zij de regels en richtlijnen respecteert die door Stillness in Nature gegeven worden, evenals aanbevelingen en instructies opvolgt; voor zijn/haar eigen veiligheid, die van anderen (deelnemers of geen deelnemers) en voor de setting waarin de Shinrin-Yoku workshop of 5 Elements of Nature Walk training plaatsvindt, zij het een openbare natuurlijke omgeving of privé terrein.
Stillness in Nature is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een workshop of training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. Indien er sprake is van gezondheidsklachten, overgewicht of een andere oorzaak waardoor je twijfelt, raadpleeg dan eerst een arts.
Stillness in Nature behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan de workshop of training. 

Stillness in Nature neemt geen verantwoordelijkheid voor ongepast gedrag van de deelnemers tijdens de Shinrin-Yoku workshop of de 5 Elements of Nature Walk training, of voor schade veroorzaakt door een derde partij (deelnemer of geen deelnemers) of de natuurlijke omgeving.   

%d bloggers like this: