Gezondheid & het je verbinden met de natuur

“There is something infinitely healing in the repeated refrains of nature – the assurance that dawn comes after night, and spring after winter” (Rachel Carson)

Het avondlicht is minder fel en kleurt de uitbundige zomerse natuur in het Amstelpark met een gouden gloed. Vogels, verstopt in de hoge bomen en het dichte struikgewas zetten een laatste lied in. Een aroma van aarde, gras en bloemengeuren vult de lucht. Regendruppels, die tot vlak voor het begin van de shinrin-yoku wandeling vielen, hebben de atmosfeer opgefrist. Het licht reflecteert in de duizenden regendruppels die op bloemen, bladeren, grassprietjes en spinnewebben liggen en vormt ze om tot diamantjes. De wind brengt een flarde van een lied met zich mee, afkomstig van een bootje dat in de verte op de Amstel voorbij vaart. Een nieuwsgierig konijntje hupst door het gras, om te kijken naar de paar overgebleven menselijke bezoekers van het park. Ik schenk verse kruidenthee in zeven houten mokken, zes voor ons en één om terug te geven aan de natuur. We zitten in een kringetje op het gras, hoog boven ons de enorme takken van twee platanen. Dit is mijn favoriete gedeelte van een shinrin-yoku wandeling: de thee ceremonie. Een moment voor de deelnemers om, als zij dit willen, hun indrukken met elkaar te delen.   

Tijdens het drinken van een kopje thee – het laatste gedeelte van een begeleide shinrin-yoku wandeling – delen deelnemers vaak dat zij, door zich tijdens de wandeling zo bewust op hun verschillende zintuigen te richten en te vertragen, een diepere verbinding ervaren. Verbinding met het moment, hun omgeving en zichzelf. Dit geeft hen focus, inspiratie, rust, plezier en ook een gevoel van diepe ontspanning. 

Regelmatig delen deelnemers wat voor hen de ‘deur van verbinding’ met de natuur is: “Toen we onze aandacht vol richtten op de geluiden van de plek in de duinen waar we stonden, realiseerde ik dat voor mij, mijn gehoor mij echt vanuit mijn drukke gedachtenstroom terug naar het nu brengt. Naar wat er echt toe doet. Dat is zo ontspannend. Dat ga ik opnieuw doen als ik in de natuur ben.” Of: “De bloemengeuren die ik in de avondlucht rook tijdens de wandeling in een vrijwel verlaten Amstelpark brachten mij terug naar daar waar mijn passie om chef-kok te worden begon, en inspireerden mij om nieuwe gerechten te ontdekken en verder met verse kruiden te experimenteren.”  

Wat is er eigenlijk precies bekend over de gezondheidsvoordelen van shinrin-yoku, waarin je jezelf met al je zintuigen met de natuur verbindt en probeert volledig in het moment aanwezig te zijn?

In zijn boek ‘Shinrin-yoku. The Japanese Way of Forest Bathing for Health and Relaxation’ (2018) deelt Professor Yoshifumi Miyazaki de resultaten van het onderzoek dat hij 29 jaar lang deed naar de praktijk van shinrin-yoku (bosbaden): 

– Toegenomen ontspanning van het lichaam als gevolg van toegenomen activiteit in het parasympathische zenuwstelsel; 

– Vermindering van stress in het lichaam als gevolg van een vermindering van de activiteit van het sympathische zenuwstelsel; 

– Verlaging van de bloeddruk al na 15 minuten bosbaden; 

– Verminderde gevoelens van stress en een algemeen gevoel van welbevinden;

– Verlaging van de bloeddruk, iets wat tot 5 dagen na het nemen van het bosbad voortduurt;

– Versterking van het immuunsysteem en verbetering van verzwakte immuniteit en toename van het aantal ‘natural killercells’, waarvan het bekend is dat zij tumoren en infecties bestrijden. 

Miyazaki’s onderzoek naar de relatie tussen natuurverbinding en gezondheid richtte zich zelfs op de effecten van het kijken naar een boeket vers geplukte bloemen of een kamerplant, of het ruiken van natuurlijk gedroogd hout ten opzichte van chemisch behandeld hout. Hij onderzocht de kalmerende effecten van natuur op het menselijk lichaam en geest, welke al dan niet tot lichamelijke ontspanning en herstel van het immuum systeem zouden kunnen leiden. En hierdoor het ontstaan van ziekten zou kunnen verkomen. 

Zijn onderzoek wijst uit dat door het gevoel deel uit te maken van je natuurlijke omgeving en het ‘web-of-life’ in plaats van je hiervan afgesloten te voelen, je algehele gevoel van welbevinden toeneemt. Daarnaast neemt het besef van het cruciale belang om deel van een gemeenschap uit te maken toe, iets dat wij mensen vaak hebben verloren door ons te ver van de natuur te verwijderen.   
Tot slot wijst Miyazaki op de positieve effecten voor je lichaam van het inademen van de natuurlijke atmosfeer, die helende stofjes bevat, zoals fytonciden (de chemische stoffen die planten en bomen uitscheiden), ionen en de elektroden die op het oppervlak van de aarde rusten.

Mocht je meer willen lezen over het zich steeds verder uitbreidende onderzoek naar de effecten van shinrin-yoku en natuur verbinding op je gezondheid, The Forest Library biedt een overzicht van de meest recente artikelen en peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek op dit gebied: 
https://www.theforestlibrary.com/forest-bathing-online-articles

Of… ga gewoon eens mee met een begeleide shinrin-yoku wandeling en ervaar onder begeleiding van een gecertificeerde gids wat het voor je gezondheid betekent om echt te vertragen, te ontspannen en je met al je zintuigen met de natuur te verbinden. Voor een overzicht van de aankomende wandelingen in Amsterdam en het bos/de zee, check de website www.shinrin-yokuclub.com.

“Make your heartbeat match the beat of the universe, and match your nature with Nature” (Joseph Campbell)

Van mijn hart naar de jouwe! Marjolein

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: